چاپ روسری

چاپ شال و روسری  خدمتی دیگر از خدمات هلیا چاپ می باشد .

افتخار همکاری در چند قرار داد با تولید کنندگان این صنف را داشته­ایم و خوشبختانه توانسته­ایم کاملا نظر این عزیزان را از بابت طراحی و چاپ جلب نماییم .

این مجموعه آمادگی عقد قرارداد با  تولید کنندگان و سازمان ها و شرکت ها و ارگان ها و... دارد .

محدودیتی در مورد طراحی  و نوع چاپ و  تعداد سفارشات نداریم نمونه گیری از سفارشات شما عزیزان نیز گرفته خواهد شد