خدمات پرس

پرس حرارتی پارچه 

مجموعه هلیا چاپ آماده پذیرش سفارشات پرس حرارتی جهت کارهای چاپی شما می باشد . مجتمع مجهز به دستگاه های ترس تخت 100*120 - 160 * 200 و پرس رولی (کلندر) عرض 160 می باشد .